Frokostseminar

Syntetiske testdata til felles nytte

Foredragsholdere: Margrethe Myrstad Bedregal og Mats Flaten
9. september 2020 - Hotel Continental


Tverretatlig testsamarbeid jobber med å få på plass syntetiske testdata på tvers av de nasjonale felleskomponentene. Tenor testdatasøk er nå lansert med første versjon av et syntetisk Folkeregister. Hvor går veien videre? Få siste status fra Skatteetaten med Margrethe Myrstad Bedregal og Mats Flaten.


I 2017 ble ideen om Test-Norge unnfanget i regi av tverretatlig testsamarbeid. Vi drømte om felles syntetiske testdata. Vi var lei alt forarbeidet før integrasjonstester, med koordinering via mail, og drømte om en enklere tilgang til testdata til verdikjedetester.

Med Test-Norge håper vi på en enklere testhverdag både for oss og for andre som tester verdikjeder på tvers av organisasjoner. Mats og Margrethe fra Skatteetaten demonstrerer Tenor testdatasøk og forteller om status og videre planer for Test-Norge og syntetisk Folkeregister.

Presentasjon SOCO Frokostseminar 09.09.2020: Syntetiske testdata Og Tenor Testdatasøk v/Skatteetaten (PDF)


Om foredragsholderene

Margrethe Myrstad Bedregal er ansatt i testsenteret i Skatteetaten og er testleder i Modernisering av Folkeregisteret. Hun koordinerer arbeidet med å få på plass en syntetisk testbefolkning fra Folkeregisteret, og er fasiliteter arbeidsgruppe testdata i tverretatlig testsamarbeid. I de senere årene har hun jobbet med testledelse, og hatt ansvar for å følge opp eksterne som skal teste mot løsninger som er utviklet av Skatteetaten.
Margrethe på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/margrethe-bedregal-7399b63/

Mats Flaten er ansatt i gruppen for endringsledelse i Skatteetaten og leder innføringsløpet for Tenor testdatasøk. Han har ansvaret for å koordinere kommunikasjon, opplæring og pilotering, samt det generelle innføringsarbeidet i prosjektet. De siste årene har han jobbet i ulike prosjekter med fokus på interessentoppfølging og endringsledelse.
Mats på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mats-flaten-4200b535/


Praktisk informasjon

For å kunne sørge for et trygt arrangement vil det bli gjennomført en rekke tiltak.
Det vil blant annet bli begrenset antall plasser for å kunne tilpasse 1-meters distanseregelen. Kun 70 deltakere vil kunne melde seg på. Deltakere vil også bli registrert fra kl. 08:00 ved ankomst for å kunne sikre smittesporing i etterkant om det skulle bli nødvendig. Om du ikke har mulighet til å få med deg SOCO Frokostseminar denne gangen, vil vi legge ut film av foredraget for alle i etterkant slik at du kan se den der du er.

Videre oppfordrer vi alle til å følge retningslinjene til FHI og ikke delta på arrangementet om du har symptomer på luftveissykdommer, er i hjemmeisolasjon eller i karantene.


Våre frokostseminarer

SOCO inviterer til frokostseminarer én gang per kvartal. Her vil vi ta opp dagsaktuelle tema knyttet til våre fagområder. Arrangementet er gratis og passer for alle som er interessert i test! 

Tidligere frokostseminarer

2. kvartal 2020 10 tips for effektiv testing av universell utforming (video)
1. kvartal 2020 TestRadar 2020, pluss dypdykk i mabl og syntetiske data
4. kvartal 2019 Dobbelt opp: En testutviklers tanker rundt ytelsestest & Test i vilden sky
3. kvartal 2019 The Secret life of automation
2. kvartal 2019 Fuglene sang, men jeg hørte dem ikke - hvordan observere når du tester?
1. kvartal 2019 Dobbelt opp: TestRadar 2019 & Små steg, bedre kvalitet
4. kvartal 2018 Nettet er fremdeles for alle
3. kvartal 2018 Hvordan vi hindrer galopp hos Norsk Rikstoto!
2. kvartal 2018 Lever oftere – test smartere!
1. kvartal 2018 Dobbelt opp: TestRadar 2018 & Huleboer vs androide
4. kvartal 2017 Seriously, how hard can it be?
3. kvartal 2017 Top 10 myths and illusions in software testing
2. kvartal 2017 Smidige testprinsipper
1. kvartal 2017 Dobbelt opp: TestRadar 2017 & Hyppige leveranser
4. kvartal 2016 Test og kvalitet - to gode naboer
3. kvartal 2016 Surviving or thriving? Top 10 lessons for test professionals
2. kvartal 2016 Nettet er for alle - Hva betyr egentlig universell utforming?
1. kvartal 2016 Fremtidens mobiltesting
4. kvartal 2015 A Spiderman in an agile environment
3. kvartal 2015 Slitesterk testautomatisering
2. kvartal 2015 Smidig brukertest
1. kvartal 2015 Exploratory Testing
4. kvartal 2014 Introduksjon til HP ALM
3. kvartal 2014 Sikkerhetstest
2. kvartal 2014 Mobil testing
1. kvartal 2014 Testverktøy
4. kvartal 2013 Smidig testing
3. kvartal 2013 Testdesign og testteknikker
2. kvartal 2013 Testautomatisering