Sjekk våre kurs til høsten →

Frokostseminar

Lever oftere – test smartere!

Foredragsholdere: Øystein Hansen & Carl Johnson
26. april 2018 - Hotel Bristol, Oslo


SpareBank 1 har hatt en kraftig økning i leveransetakten over en treårsperiode. Hør Øystein Hansen og Carl Johnson fortelle om hvordan det gikk til, samtidig som de både økte kvaliteten på leveransene og fikk en mer spennende arbeidshverdag.


I en bransje med stort press fra kunder, konkurrenter og myndigheter har SpareBank 1 gjennomført betydelige forandringer på hvordan mobil- og nettbanken videreutvikles.

En viktig del i dette arbeidet har vært å øke leveransetakten. Ved å levere oftere settes også nye krav til arbeidsprosesser og etablering av utviklingsorganisasjonen. I tråd med disse endringene må også testprosessene bli ”smartere” for å opprettholde kvaliteten.

Øystein og Carl har vært sterke drivkrefter for å få med test som en sentral aktør på denne endringsreisen og vil dele sine erfaringer blant annet rundt:

Disse endringene har vært en stor suksess og har økt kvaliteten på produktene, skapt bedre samarbeid mellom de ulike fagområdene og ikke minst flere fornøyde kunder.


Øystein Hansen
er teamleder for test i avdeling for digitalbankutvikling i SpareBank 1 og har de siste 5 årene jobbet med teknisk- og funksjonell testing av mobilbanken.
Øystein er ISTQB sertifisert både på Foundation Level og ISTQB Agile Tester, samt har ASTQB Certified Mobile Tester

Carl Johnson er testkonsulent i SOCO med blant annet 3 års erfaring i SpareBank 1 og har erfaring som funksjonell tester og testleder. Han har en rekke ISTQB sertifiseringer og har god erfaring med mobile enheter. Carl har holdt flere foredrag, blant annet ved EuroStar 2015 i Maastricht og ved Better Software 2016 i Las Vegas.


Presentasjon Lever raskere - test smartere! v/Øystein Hansen og Carl Johnson (pdf)


Våre frokostseminarer

SOCO inviterer til frokostseminarer én gang per kvartal, her vil vi ta opp dagsaktuelle tema knyttet til våre fagområder.

Tidligere frokostseminarer

1. kvartal 2018 TestRadar 2018 & Huleboer vs androide
4. kvartal 2017 Seriously, how hard can it be?
3. kvartal 2017 Top 10 myths and illusions in software testing
2. kvartal 2017 Smidige testprinsipper
1. kvartal 2017 TestRadar 2017 & Hyppige leveranser
4. kvartal 2016 Test og kvalitet - to gode naboer
3. kvartal 2016 Surviving or thriving? Top 10 lessons for test professionals
2. kvartal 2016 Nettet er for alle - Hva betyr egentlig universell utforming?
1. kvartal 2016 Fremtidens mobiltesting
4. kvartal 2015 A Spiderman in an agile environment
3. kvartal 2015 Slitesterk testautomatisering
2. kvartal 2015 Smidig brukertest
1. kvartal 2015 Exploratory Testing
4. kvartal 2014 Introduksjon til HP ALM
3. kvartal 2014 Sikkerhetstest
2. kvartal 2014 Mobil testing
1. kvartal 2014 Testverktøy
4. kvartal 2013 Smidig testing
3. kvartal 2013 Testdesign og testteknikker
2. kvartal 2013 Testautomatisering